Info om radonudskiller

Her på siden kan man finde svar på hvad en radonudskiller er, og hvad den kan hjælpe dig med.

 

 

Radonudskiller en sikker metode til fjernelse af radon. Radonudskiller er en ny opfindelse, som fjerner radon under bygningen og kan erstatte andre former for radonsikring. Den nye opfindelse sikre en radonfri bolig og fjerner radongassen inden den siver op i bygningen. 

Radonudskilleren fjerner også vand, og fungere på samme måde som en sandfangsbrønd. Hvis man ikke har kælder eller fugtproblemer kan man også få en radonudskiller uden vandlås. Denne type radonudskiller kan senere hen erstattes med en standard radonudskiller, hvis fugtproblemerne skulle komme senere hen (hvilket der er høj risiko for, da alt tyder på at der kommer mere vand i Danmark gennem årene, grundet den øgede mængde regnvand DMI forventer).

Med denne løsning slipper du for brugen af en radondug samt anden udsugning. Radonudskilleren er en brønd, som der ved hjælp af undertryk, fjerner radon fra bygningen inden det når ind i boligen. Radonudskiller-løsningen består af rør under bygningen, en styreboks og en svanehals (læs mere om placeringen og etablering under nedenstående punkter).

Rørene under bygningen, er her radongassen bliver optaget. Disse kan placeres på flere måder, alt efter om det er nybyggeri, renovering, eller blot en løsning til fjernelse af radon. I forbindelse med nybyg og renovering, anbefaler vi at etablere rørene med samme princip som et dræn. Hvis man ikke er i gang med renovering eller nybyg, kan radonudskilleren stadig benyttes og der bores her blot rør ind i soklen. (se evt. under hvordan etableres den?) 

Styreboksen vil være placeret inde i huset. På styreboksen har man mulighed for at skrue op og ned på udsugningen, og dermed justere effekten alt efter radonniveauet i huset. Styreboksen koster omkring 1 kr. om dagen i drift. Igennem denne styreboks er du sikret af Radonudskilleren virker, da den vil slå alarm hvis den mister forbindelsen, eller udsugningen af anden årsag skulle stoppe. Brønden er der hvor radonudskilleren er placeret. 

Udsugningen skal placeres uden for bygningen, denne er forbundet til radonudskilleren, og det er her radongassen kommer ud. Når radongassen kommer ud gennem svanehalsen er den ikke længere giftig, da den ikke er så koncentreret som inde i et hus. Vi anbefaler dog at den etableres væk fra opholdsområder (evt. i en busk) da den vil komme med en sivende lyd på ca. 50 db hvilket svarer til en hvisken, men det stadig ikke være så rar at høre på ved opholdssteder, eller under soveværelsesvinduet.

Radonuskilleren skaber et undertryk, og suger radongassen, ind i rørene under bygningen til radonudskilleren, som derefter kommer ud igennem svanehalsen, samtidigt med at vand kan løbe frit i rørene. (Se eventuelt videoen nederst på siden). Radonen kommer derfor væk inden det når ind i bygningen. Med radonuskilleren er du sikret et produkt der virker, i hele boligens levetid, og du skal derfor ikke bekymre dig om usikkerheden og garantien på en membran.

Radonudskilleren bliver placeret under jorden og vil derfor ikke være synlig. Placeringen vil typisk være tæt på huset, der hvor det er muligt evt. i græsplænen eller i et bed. Den afsluttes med et dæksel. 

Svanehalsen er der hvor radongassen kommer ud. Denne vil have en let sivende lyd på ca. 50 db svarende til en hvisken, og placeret derfor væk fra opholdssteder og vinduer. Når radongassen kommer ud af svanehalsen, er gassen ikke længere giftig, da den ikke er koncentreret som inde i huset. 

Styreboksen bliver placeret inde i huset (evt. i kælderen) og kan nemt sættes i et skab, så derfor er der intet synligt i din bolig.

Radon er en radioaktiv gasart, der kommer fra undergrunden. Der er intet man kan gøre for at undgå at gassen er der, men man kan forhindre den i at komme ind i boligen. Radon kan være farligt for ens helbred, og når du inhalerer disse partikler, kommer de radioaktive stoffer ned i lungerne, hvor de kan give en lungekræft. Derfor er det vigtigt at tage det seriøst, og få det fjernet. Derfor er det også blevet et lovkrav at man skal fjerne radon, inden gassen komme ind i  boligen, i forbindelse med en renovering, eller ved nybyg.

Læs mere om Radon

Der findes forskellige løsninger til at etablere en radonudskiller, og det afhænger meget af boligtypen, samt projektet. Det vil derfor være op til den udførende håndværker at vurdere den endelige etablering. 

Hvis opgaven er i forbindelse med nybyg eller renovering (oprivning af gulv) og med kælder, skal der placeret et dræn under gulvet som ligger i et kapillarbrydende lag evt. leca. Her vil radonudskilleren både fungere som en almindelig sandfangsbrønd, samtidig med at din bolig bliver radonfri. Har man allerede et korrekt etableret dræn i kælderen, kan den nuværende sandfangsbrønd blot udskiftes med radonudskilleren. 

Hvis bygningen ikke har en kælder, skal man benytte sig af Randonudskilleren uden vandlås. Her anbefaler vi stadig at man etablere radonudskilleren med rør under gulvet i et kapillarbrydende lag evt. leca. Med denne løsning har du også fremtidssikre din bolig, mod det vand der højst sandsynlig, vil komme mere af i fremtiden. 

Hvis bygningen er uden kælder, og man hverken er i gang med nybyg eller renovering kan radonudskilleren uden vandlås stadig benyttes. Her vil der blive boret i soklen til under bygningen, samt føres rør på langs bygningen under jorden.Disse rør samles ét sted, som kan placeres der hvor det giver bedst mening i haven. 

Det giver altid mening at etablerer en Radonudskiller, hvis du har radon i din bolig. Hvis du har planer om at renovere kælderen i din bolig, så er radonudskilleren det eneste rigtige valg. For at finde ud af om du har radon i din bolig, kan du tjekke om din boligs placering er i risikozonen. Dette kan du gøre på Sundhedstyrelsen hjemmeside. Hvis din bolig er i risiko kan du bestille en radonmåling, dette kan gøres hos Radimit.  Hvis det viser sig at din bolig har et radonniveau på over 100 Bq/m³ så skal du sikre din bolig mod radon, da det øger risikoen for lungekræft og leukæmi hos børn. 

Radonudskilleren erstatter brugen af anden radonsikring, og med denne løsning er du sikret et produkt, som virker gennem hele din boligs levetid. Radonudskilleren er udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut, som også har været med til at teste effekten på radonudskilleren. I testen blev radonudskilleren etableret i et hus med kælder. Her blev radonniveauet testet til over 450 Bq/m³. Allerede 1 time efter etableringen kom niveauet ned på under 35 Bq/m³ altså langt under grænseværdien på 100 Bq/m³. Denne opfindelse har derfor vakt stor opmærksomhed og har også været på dagsorden til en international konference (IBPC) som kun finder sted hvert 3. år.

En Radonudskiller kan kun monteres i forbindelse, med et korrekt udført dræn under bygningen. Etableringen foregår ved enten at udskifte den eksisterende sandfangsbrønd, eller i forbindelse med en ny opført bygning. Derudover kan det også ske i forbindelse med renovering af kælderen. 

Radonudskilleren skal etableres af en håndværker fra dit lokalområde. Vi anbefaler at du kontakter din lokale kloakmester. Din lokale kloakmester kan findes her 

Da det er en ny opfindelse, gør vi opmærksom på at det endnu ikke er alle håndværker, der kender til denne løsning. Du er derfor velkommen til at kontakte os for information, samt viderestille din håndværker til os, så står vi klar til at hjælpe med de opfølgende spørgsmål der nu kan forekomme. Du kan se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Tjek din bolig for Radon

Hvad er en Radonudskiller?

Vi har lavet en kort video som kort fortæller principperne for radonudskilleren, hvordan den virker, hvor den kan bruges samt hvordan installationen ser ud i et hus med kælder. 

Vi tilbyder rådgivning

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. 

Derudover tilbyder vi også at gennemse dine bygningstegninger for at give en præcis og individuel vurdering af radonudskiller løsningen til fjernelse af radon på din bolig. 

Anmod om bruger her

Er du allerede bruger kan du logge ind her

Privat
Erhverv